Potrzebujesz pomocy ?

Opisz w kilku zdaniach swój problem,
dokonam wstępnej oceny charakteru sprawy
oraz wysokości honorarium
logo kancelaria prawna Ewa Walczak

 

DOŚWIADCZENIE

Jako osoba pełniąca obowiązki sędziego (asesor sądowy) Ewa Walczak orzekała we wszelkich kategoriach spraw cywilnych, karnych i wykroczeniowych, należących do właściwości rzeczowej sądu rejonowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała rozstrzygając rocznie kilkaset spraw cywilnych procesowych (m.in. o zapłatę, o odszkodowanie, o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego, o zachowek, sprawy związane z własnością i posiadaniem nieruchomości) oraz spraw cywilnych nieprocesowych (m. in. o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o zasiedzenie). Sprawy karne i wykroczeniowe, w których wyrokowała Ewa Walczak obejmowały wszelkie rodzaje spraw należących do właściwości rzeczowej sądu rejonowego (m.in. sprawy o kradzież, włamanie, oszustwo, przywłaszczenie, niealimentację, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, o bójkę i pobicie, o uszkodzenie ciała itd.).

 

Witam na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej adwokat Ewy Walczak z siedzibą w Poznaniu.

Pomoc prawna oferowana przez Kancelarię obejmuje kompleksową obsługę prawną klientów indywidulanych i podmiotów gospodarczych, zarówno na zasadzie stałej współpracy, jak i prowadzenia indywidualnych spraw.

Adwokat Ewa Walczak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, zakończoną egzaminem sędziowskim w roku 2001. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w latach 2001 – 2002 w charakterze referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, w Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego, a następnie w latach 2002 – 2007 w charakterze asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. Praktykę adwokacką prowadzi od roku 2009 w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu.

Adwokat
Ewa Walczak

Oferta

zadzwoń: 667 520 721

 • doradztwo prawne
 • przygotowanie pism procesowych
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów zawieranych w obrocie cywilnym i gospodarczym
 • opracowanie opinii prawnych
 • zastępstwo procesowe w postepowaniu cywilnym, w tym:
  • z zakresu prawa cywilnego reprezentację m. in. w sprawach o zapłatę, o odszkodowanie, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, o dochodzenie wykonania umowy, w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (związanych z własnością i posiadaniem nieruchomości, m. in. w sprawach o zasiedzenie)
  • z zakresu prawa spadkowego m. in. o stwierdzenie nabycia spadku , dział spadku, zachowek, wydziedziczenie spadkobiercy
  • z zakresu prawa rodzinnego reprezentację m.in. w sprawach o rozwód, separację, zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego, alimenty między rodzicami i dziećmi oraz alimenty między byłymi małżonkami, sprawach związanych z opieką nad dzieckiem; m. in. uregulowanie kontaktów z dzieckiem
  • z zakresu prawa pracy w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, m. in. o zapłatę wynagrodzenia, ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, związane z dyskryminacją w pracy, związane z mobbingiem w pracy – zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną mobbingiem
 • zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym, toczącym się po uzyskaniu tytułu wykonawczego w imieniu wierzyciela
 • zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania karnego, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym oraz wykonawczym ( m. in. w sprawach o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego)

Kontakt

Kancelaria Adwokacka adwokat Ewa Walczak

ul. Nowowiejskiego 30/6
61-733 Poznań (Wielkopolskie)

Telefon: 667 520 721
Telefon: 61 853 33 21
Fax: 61 853 33 21
E-mail: adwokat@ewawalczak.pl